Информатори о раду Прекршајног суда у Суботици

Основни подаци о Прекршајном суду у Суботици и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Суботици

 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1
ПАК: 450163
Матични број: 08896224
ПИБ: 106400433

 024 554-955, 024 641-160
 024 554-955
 prekrsajnisudsub@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 31.12.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 31.12.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 31.12.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 30.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 28.02.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 28.02.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 29.02.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Суботици ажуриран 28.02.2011. године Ms Word Pdf