Održan sastanak sudija Prekršajnog suda u Subotici sa predstavnicima PU Subotica

10.01.2017. godine, Subotica

Dana 10.01.2017. godine, održan je sastanak predstavnika MUP-a, PU Subotica, Odeljenje Saobraćajne policije i sudija Prekršajnog suda u Subotici. Tema razgovora je bila analiza rada po predmetima iz oblasti saobraćaja u 2016. godini, sa posebnim osvrtom na statističke podatke o rešenim predmetima, na efikasnost u postupanju, rešavanje zahteva po hitnom postupku, izvršenja zaštitnih mera kao i kaznenu politiku. Zaključeno je da je broj rešenih predmeta veći od priliva u 2016. godini.
U cilju poboljšanja efikasnosti razgovaralo se o komunikaciji državnih organa, prvenstveno o elektronskoj komunikaciji u pogledu dostavljanja različitih akata od zahteva za pokretanje postupka do izveštaja o izvršenju zaštitnih mera itd.