• Прекршајни суд у Суботици

  Прекршајни суд у Суботици

   24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1
   024 554-955, 024 641-160
   024 554-955
   prekrsajnisudsub@mts.rs

  Матични број: 08896224 ПИБ: 106400433

  Председник суда
  Тања Владушић Рудић

 • Прекршајни суд у Суботици, Одељење суда у Бачкој Тополи

  Прекршајни суд у Суботици

  Одељење суда у Бачкој Тополи

   24300 Бачка Топола, Петефи Бригаде 5
   024 715-456
   024 715-670
   odeljenjebt@mts.rs

 • Прекршајни суд у Суботици, Одељење суда у Малом Иђошу

  Прекршајни суд у Суботици

  Одељење суда у Малом Иђошу

   24321 Мали Иђош, Главна 32
   024 731-420
   024 731-420
   sudijami@yahoo.com

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности