Контакти Прекршајног суда у Суботици

Прекршајни суд у Суботици

 24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 1
ПАК 450163


Матични број: 08896224
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400433

Судска управа

Адмнистративно технички секретар, Татјана Ивошевић

 024 554-955 ; 024 641-160
 024 554-955
 prekrsajnisudsub@mts.rs

Писарница

Шеф писарнице, Гордана Жакић

 024 641 167

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Бригита Фабијан

 024 555 580

Одељење суда у Бачкој Тополи


 24300 Бачка Топола, Петефи Бригаде 5
ПАК: 440570


 024 715-456
 024 715-670
 odeljenjebt@mts.rs

Одељење суда у Малом Иђошу


 24321 Мали Иђош, Главна 32
ПАК: 443110


 024 731-420
 024 731-420
 sudijami@yahoo.com