Портпарол Прекршајног суда у Суботици

Функцију портпарола суда обавља председник суда Љубо Симић а у његовом одсуству судија Тања Булатовић.

Техничко лице за контакт, административно-технички секретар Ерика Думитров.

 024 554-955, 024 641-160
 prekrsajnisudsub@mts.rs