Портпарол Прекршајног суда у Суботици

Функцију портпарола суда обавља председник суда Тања Владушић Рудић а у њеном одсуству судија Сенка Шуковић.

Техничко лице за контакт, административно-технички секретар Татјана Ивошевић.

 024 554-955, 024 641-160
 prekrsajnisudsub@mts.rs