Огласна табла Прекршајног суда у Суботици


16.01.2023. године, Суботица

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - радно место за експедицију

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - уписничар

29.12.2022. године, Суботица

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - радно место на извршним предметима

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - уписничар

Образац пријаве на Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - уписничар и радно место на извршним предметима

28.12.2022. године, Суботица

Решење о формирању конкурсне комисије за попуњавање извршилачког радног места уписничар

Решење о попуњавању извршилачког радног места уписничар

Решење о формирању конкурсне комисије за попуњавање извршилачког радног места на извршним предметима

Решење о попуњавању извршилачког радног места на извршним предметима

16.12.2022. године, Суботица

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места записничар

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за експедицију

Образац пријаве на јавни конкурс

13.12.2022. године, Суботица

Решење о формирању конкурсне комисије за попуњавање извршилачког радног места записничар

Решење о попуњавању извршилачког радног места записничар

Решење о формирању конкурсне комисије за попуњавање извршилачког радног места за експедицију

Решење о попуњавању извршилачког радног места за експедицију

16.09.2021. године, Суботица

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места административно-технички секретар

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места административно-технички секретар

13.09.2021. године, Суботица

Решење о попуњавању извршилачког радног места административно-технички секретар

Решење о формирању конкурсне комисије

01.06.2021. године, Суботица

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник

Образац пријаве на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места судијски помоћник

28.05.2021. године, Суботица

Решење о попуњавању извршилачког радног места судијски помоћник

Решење о формирању конкурсне комисије

06.11.2019. године, Суботица

Одлука о попуњавању радног места

Интерни конкурс за попуњавање радних места

Изјава о сагласности за вршење увида, прибављање и обраду личних података