Одељења Прекршајног суда у Суботици


Одељење суда у Бачкој Тополи


 Петефи Бригаде 5, 24300 Бачка Топола
 024 715-456
 024 715-670
 odeljenjebt@mts.rs

Одељење суда у Малом Иђошу


 Главна 32, 24321 Мали Иђош
 024 731-420
 024 731-420
 sudijami@yahoo.com