Судије Прекршајног суда у Суботици

Распоред судија у седишту


1. Тања Владушић Рудић, председник суда
2. Сенка Шуковић, заменик председника суда
3. Аида Стевановић
4. Анико Клеман
5. Весна Сарић
6. Љиља Рудински Ивковић Ивандекић
7. Нада Прља
8. Тања Булатовић
9. Тијана Човић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Бачкој Тополи

10. Зоран Вујовић

Одељење у Малом Иђошу

Зоран Вујовић