Извештаји о раду Прекршајног суда у Суботици


Годишњи извештај за 2016. годину Excell
Годишњи извештај за 2015. годину Excell