Правилници и акти Прекршајног суда у Суботици


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Суботици за 2017. годину, 30.11.2016. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета у Прекршајном суду у Суботици за 2016. годину, 29.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Суботици за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf