Portparol Prekršajnog suda u Subotici

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Ljubo Simić a u njegovom odsustvu sudija Tanja Bulatović.

Tehničko lice za kontakt, administrativno-tehnički sekretar Erika Dumitrov.

 024 554-955, 024 641-160
 prekrsajnisudsub@mts.rs