Sudska uprava Prekršajnog suda u Subotici

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Subotici čine:

• Predsednik suda, Ljubo Simić

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Tanja Bulatović, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

• Šef pisarnice, Dragan Glogovac

Odgovoran je za kompletan rad pisarnice, o radu pisarnice obaveštava predsednika suda i zamenika predsednika.

• Administrativno-tehnički sekretar, Erika Dumitrov

Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.

• Tehničar za IT podršku, Miloš Kosanović

Vodi jedinstveni registar sankcija i jedinstveni registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa i briše podatke iz registra.