Rad sudske prakse Prekršajnog suda u Subotici

Za sudije sudske prakse određene su sudije Vesna Sarić kao rukovodioc sudske prakse i Ljilja Rudinski Ivković Ivandekić, kao zamenik rukovodioca.

Zadatak sudske prakse je da prati i proučava praksu sudova, a pre svega Vrhovnog kasacionog suda u prekršajnoj materiji i Prekršajnog apelacionog suda i da o istoj i utvrđenim pravnim stavovima najmanje jednom mesečno obaveštava sudije i sudijske pomoćnike.