Održan sastanak sudija Prekršajnog suda u Subotici sa predstavnicima PU Subotica

10.02.2017. godine, Subotica

Dana 10.02.2017. godine, održan je radni sastanak sudija Prekršajnog suda u Subotici sa predstavnicima Odeljenja policije, PU Subotica, na kome su razmatrani rezultati rada suda u 2016. godini po zahtevima za pokretanje prekršajnih postupaka iz oblasti javnog reda i mira i javne bezbednosti. Na sastanku su zauzeti stavovi u vezi izdavanja opštih naredbi i posebno o hitnom postupanju u predmetima kršenja javnog reda i mira sa težim posledicama, u predmetima gde se kao i izvršioci pojavljuju lica sklona činjenju takvih prekršaja. Konstatovano je da su u prethodnoj godini predmeti ovakve vrste rešavani po hitnom postupku i da su dali određene rezultate.