Informatori o radu Prekršajnog suda u Subotici


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Subotici i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Subotici

 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1
PAK: 450163
Matični broj: 08896224
PIB: 106400433

 024 554-955, 024 641-160
 024 554-955
 prekrsajnisudsub@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 31.12.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 31.12.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 31.12.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 30.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 28.02.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 28.02.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 29.02.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Subotici ažuriran 28.02.2011. godine Ms Word Pdf