Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Subotici


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Subotici za 2017. godinu, 30.11.2016. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta u Prekršajnom sudu u Subotici za 2016. godinu, 29.01.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Subotici za 2015. godinu, 28.11.2014. godine Ms Word Pdf