Saopštenje za javnost Prekršajnog suda u Subotici

26.10.2018. godine, Subotica

Povodom informacija objavljenih u štampanim medijima u Republici Srbiji u vezi prekršajnih postupaka koji se vode zbog neredovnog pohađanja nastave u osnovnim školama na području Grada Subotice i Opština Bačka Topola i Mali Iđoš, obaveštavamo javnost da je objavljen pogrešan podatak u vezi učinilaca prekršaja sa područja Opštine Mali Iđoš.
U 2018. godini Prekršajnom sudu u Subotici podneto je ukupno 35 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja, zbog toga što njihova deca ne pohađaju redovno nastavu i neizvršavaju školske obaveze, što je kažnjivo po članu 194. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Od ukupnog broja rešena su 23 zahteva, učiniocima su izrečene odgovarajuće novčane kazne, u manjem broju slučajeva izrečena opomena, u skladu sa zaprećenom kaznom koja je propisana u rasponu od 5.000,00 do 100.000,00 dinara.
Što se tiče Opštine Mali Iđoš u 2018. godini podneta su dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka od strane Osnovne škole „Adi Endre“ iz Malog Iđoša, dok su ostali zahtevi podneti od strane nadležnih ustanova u Bačkoj Topoli dva zahteva i 31 zahtev od strane više škola sa područja Grada Subotice i Opštine Subotice.
Prema tome netačan je podatak da je samo na teritoriji Opštine Mali Iđoš podneto 42 zahteva, jer se radi o podatku na nivou suda, zbog nepohađanja nastave i nasilja u školama, od kojih je rešeno 23, dok su ostali postupci u toku. Izrečene kazne su srazmerne težini dela i posebno ličnim i materijalnim prilikama okrivljenih, koji su uglavnom nezaposlena lica, primaoci socijalne pomoći i slično.

Predsednik Prekršajnog suda u Subotici

Ljubo Simić

U Subotici 26.10.2018.