Одржан састанак судија Прекршајног суда у Суботици са представницима ПУ Суботица

10.02.2017. године, Суботица

Дана 10.02.2017. године, одржан је радни састанак судија Прекршајног суда у Суботици са представницима Одељења полиције, ПУ Суботица, на коме су разматрани резултати рада суда у 2016. години по захтевима за покретање прекршајних поступака из области јавног реда и мира и јавне безбедности. На састанку су заузети ставови у вези издавања општих наредби и посебно о хитном поступању у предметима кршења јавног реда и мира са тежим последицама, у предметима где се као и извршиоци појављују лица склона чињењу таквих прекршаја. Констатовано је да су у претходној години предмети овакве врсте решавани по хитном поступку и да су дали одређене резултате.