Интервју председника Прекршајног суда у Суботици за "Нове суботичке новине"

16.06.2017. године, Суботица

Председник Прекршајног суда у Суботици је дана 16.06.2017. године у интервјуу за недељни лист „Нове суботичке новине“ појаснио поступак издавања општих наредби као и приступа грађана Регистру неплаћених новчаних казни. Том приликом је истакнуто да морају да се испуне одређени услови за издавање опште наредбе, по којој полицијска управа расписује потрагу за лицем које није уплатило новчану казну или приступило извршењу казне изречене у прекршајном поступку по решењу прекршајних судова Републике Србије. Наведено је да наредба има карактер потернице и да се лице на кога се односи, које се затекне на било ком делу Републике Србије задржава и приводи Прекршајном суду у Суботици, ради извршења казне. То лице се задржава у Полицијској управи у Суботици од довођења у Прекршајни суд или се директно упућује у Окружни затвор у Суботици.
Грађани су поучени да могу избећи непријатности тако што ће сами увидом у Регистар неплаћених казни на сајту Министарства правде проверити да ли имају неплаћене казне односно да ли им је плаћена казна евидентирана, а такође имају могућност да провером у Судској управи на телефоне 024/554-955 и 024/641-160 утврде да ли се против њих води прекршајни поступак односно да ли имају неплаћену новчану казну и издату наредбу за довођење. Ово је нарочито интересантно у периоду коришћења годишњих одмора због могућности да лица за које је издата општа наредба буду задржана на граничном прелазу на излазу из Републике Србије, а да потом без одлагања буду доведена у Прекршajни суд у Суботици што може имати за последицу различите непријатности за та лица и значајне трошкове довођења, који падају на терет доведеног лица.