Закључен споразум између Правног факултета за привреду у правосуђе у Новом Саду и Прекршајног суда у Суботици

28.09.2017. године, Суботица

Дана 28.09.2017. године закључен је Споразум (протокол) о пословној сарадњи између Правног факултета за привреду и правосуђе из Новог Сада и Прекршајног суда у Суботици. Споразум је закључен у циљу ефикаснијег остваривања заједничких интереса и заједничког залагања за развој просвете, науке и праксе. Сарадња ће се огледати у упућивању студената треће и четврте године на стручну праксу у суду, извођење практичне наставе од стране судија и заједнички рад на организацији стручних и специјалистичких курсева ради едукације правника.